El nostre pla de cura d’infermeria se centra en una atenció integral dels usuaris del centre i en la prevenció de noves malalties. Realitzem un treball conjunt amb el familiar responsable de la persona gran.

  • Administrem la medicació diària amb la seva respectiva recepta electrònica actualitzada pel seu metge de capçalera.

  • Servei de preses de tensió arterial: segons prescripció mèdica i de forma periòdica durant el mes. (Cada 15 dies).

  • Vacunació i injectables: només amb prescripció mèdica quan el familiar ho sol·liciti.

  • Promoció de la salut, per tal que l’usuari pugui obtenir una salut òptima, aconsellem als familiars per a accions especials per aconseguir aquesta finalitat, ja siguin cures en domicili com consultar el seu metge de capçalera.

  • Realitzem seguiment d’úlceres o ferides.

  • Embenats, segons prescripció mèdica o del fisioterapeuta.

  • Supervisió de la dieta diària assegurant-nos que continguin els nutrients necessaris per a gent gran i sigui de fàcil masticació per a cada un dels usuaris. És un treball conjunt amb la dietista que pauta els nostres menús.