Horari del Centre de Dia Amunt Amunt

Horari del centre: de dilluns a divendres de 8:00 a 19:00
Direcció: de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00
Infermeria: de dilluns a divendres de 15:00 a 18:00
Fisioteràpia: de dilluns a divendres de 11:00 a 13:00
Podologia: pels matins