Una mica d'història

El nostre centre ha estat creat en l’any 2011, per brindar atenció a les persones grans autònomes que vulguin seguir vivint en el seu propi domicili i puguin tenir l’oportunitat d’un envelliment actiu d’acord a les seves condicions de salut física, psíquica, social i emocional, rebent un tracte i servei de qualitat ofert pels nostres professionals.

També es va pensar en donar suport a les famílies que són els cuidadors principals de la gent gran. L’estada per hores o bé durant tot el dia, atorga la possibilitat de descans familiar aconseguint així tenir la responsabilitat compartida de l’esforç que suposa tenir a la nostra gent gran 24 hs sobretot si l’acompanyament ha de ser permanent.

El tracte personalitzat s’inicia al primer contacte amb els familiars escoltant la seva problemàtica i donant suport a les seves necessitats. Continuant amb l’ancià / a cada dia quan assisteix al Centre.

Els nostres menús seleccionats per un nutricionista especialitzat en la gent gran, garanteix la qualitat dels àpats apropiades per a la gent gran.
Cal destacar que el nostre Centre de dia Amunt Amunt, compta amb un excel·lent equip de professionals titulats i acreditats per la Generalitat per a exercir el seu treball amb eficiència.